Jump to Navigation

Om Tromsø Brettseilerklubb

Tromsø Brettseilerklubb disponerer eget klubbhus med garderober, lagringsmulighet, solplatt, grill og sailloft der du kan sitte makelig med en fantastisk utsikt over havet.

Gjennom sommerhalvåret kjøres det kurs. Følg med på nettsidene for oppdatert informasjon om når disse finner sted. Sikkerheten er ivaretatt ved at klubben disponerer egen hurtiggående redningsbåt for uheldige seilere og kursdeltakere.

Medlemsinfo

Som med medlem av klubben har du en rekke fordeler.

  • Enkeltmedlemmer kr 500,-
  • Familiemedlemsskap kr 1000,-
  • Lagring av utstyr i Klubbhus kr 500,-
  • Kontonummer: 4700.24.18602

For yttligere informasjon ta kontakt med oss på Epost: styret@tbsk.no, eller bruk vårt kontaktskjema.

Kart av klubbhus og riggområde

Vindinformasjon, bilder, hvem som seiler og mye annet finnes på Loggen for klubbhuset i Tromsø.

Javascript is required to view this map.